A) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ELFEN
 
Het cadeau moet nieuw zijn en mooi ingepakt, liefst met de naam van het kind erop.

Wenst u het gezin of de opvoeders te leren kennen. Contacteer hen dan om de levering van het cadeau te organiseren.
Stuurt u het cadeau liever anoniem (of niet) op met de post, dan kan dat ook. We laten u hierin vrij.

Wilt u anoniem blijven? Geen probleem. Noteer "Operatie Papa Noël ASBL - Avenue de Scailmont 28, 7170 Manage" als afzender van het pakje.

Het cadeau moet TEN LAATSTE op 15 december 2020 onder de boom liggen. Verstuur dus uw pakjes zo snel mogelijk (persoonlijke levering of via de post). 
We houden achter de schermen toezicht op elke elf en het is onze missie om ervoor te zorgen dat elk ingeschreven kind een cadeautje ontvangt, 
wat er ook gebeurt. Zo vroeg mogelijk laten weten als er een probleem is (rechtszaken, verlies van het pakje, stopzetten van een missie) is 
daarvoor van esentieel belang.

We controleren ook de omstandigheden van de ingeschreven gezinnen, op verklaring van hun erewoord.. 
We hebben in de loop van de tijd geleerd dat onzekerheid/rijkdom "op papier" soms niet de reële situatie waarin het gezin zich bevindt vertegenwoordigd .
Mensen die OCMW steun trekken kunnen soms, door zwartwerk, heel rijk zijn. Ook kan je zomaar van welgesteldheid in verschrikkelijke armoede terechtkomen, 
Zo hebben we al eens pakjes afgeleverd bij een familie in enorme moeilijheden, die woonde in een villa.

Het kan echter altijd gebeuren dat er verdachte situaties door de mazen van het net glippen. We rekenen op onze elfen om ons dan op de hoogte
te brengen. We staan altijd klaar om u, bij elk probleem, te helpen. Duidt, indien nodig, het vakje 'conflict' aan bij uw profiel op onze website.
Wij staan ​​tot uwer beschikking om de inschrijving van het door u geselecteerde gezin opnieuw te bekijken.
Klik op "geschil" in uw elf-account en geef ons wat uitleg.

Een gezin vraagt u om, los van onze organisatie, een kind te steunen. Dat is raar. Laat het ons weten.

Het personeel van een voorziening is niet altijd even communicatief, sommige gezinnen ook niet. Hun vreugde wordt soms weinig geuit.
Het spijt ons indien uw ervaring bij de levering niet zo vrolijk was als gewenst. Maar verwarm dan u hart door aan de glimlach van het kind 
te denken als het zijn/haar cadeau uitpakt. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de reactie van de volwassenen die voor hen zorgen.

Uw daad van naastenliefde is fantastisch en zal zeker en vast voor veel vreugde hebben gezorgd. Wij danken u hiervoor dus alvast uit de grond van ons hart.
Het gebeurt echter dat gezinnen of voorzieningen na ontvangst van het pakje geen teken van leven meer geven, geen foto, geen bedankje, niets. 
Soms is dit omwille van goede redenen (te weinig personeel, tijdsgebrek, geen beltegoed, geen internet etc.). Soms is het gewoon een gebrek aan opvoeding. 
Voorzieningen bedanken regelmatig rechtstreeks de VZW Operatie Kerstman en het is ons dan niet mogelijk dit persoonlijk aan elk van u door te geven ook 
al is het wel aan u gericht.

Hou ook onze sociale media en die van de voorzieningen in het oog. Veelal gebeurt het daar! :)

U mag altijd het gezin of de voorziening die u geholpen heeft ook altijd in januari eens opbellen om te horen hoe het geweest is, als u dit belangrijk vindt.

U heeft een kind gekozen maar wenst geen elf meer te zijn (voor reden x of y). Laat het ons zo snel mogelijk weten, anders heeft het kind niets onder 
de kerstboom. Het gaat hier om een heel belangrijke missie en we hebben de mogelijkheid om u te vervangen. Duidt 'Missie Verlaten' zo snel mogelijk aan.

Bedankt voor alles wat u doet om onze VZW te steunen... :) Bedankt om de wereld mee te veranderen.